Laulatus ja abielu

Kirik toetab perekonda ja perekonna loomist. Jumal on andnud abielu selleks, et mees ja naine võiksid kogeda õnne, toetada teineteist ja kasvatada lapsi.
Kristlik abielu algab laulatusega, kus mees ja naine sõlmivad sõlmivad omavahel Jumala nimel kristliku abielu. Sellega seob pruutpaar ennast jäädavaks kooseluks. Vaimulik on seejuures kirikupoolne tunnistaja ja lepingu seaduslikkuse tunnistaja. Laulatus on ka eestpalve- ja õnnistustalitus, millega pruutpaar ja pulmarahvas palub abielutõotuse täitmiseks Jumalalt õnnistust.

Kirikliku laulatuse eelduseks on, et nii mees kui naine on Eesti Evangeelse Luterliku Kirikutäisõiguslikud (ristitud ja konfirmeeritud) liikmed. Kui üks või mõlemad abielluda soovijad on konfirmeerimata, siis tuleks neil läbida leerikool või ristimisele ja konfirmatsioonile eelnev õpe individuaalprogrammi ulatuses.
Kui üks abielluda soovijatest on mõne teise kristliku kiriku (roomakatoliku, õigeusu, baptisti vm) liige, siis lepitakse laulatustalituse läbiviimise kord kokku mõlema kiriku vaimulikega.
Loomulik on, et ennast lasevad laulatada ka varem registreeritud, ent laulatamata jäänud abielupaarid. Sellist abielu õnnistamist palutakse sageli näiteks seoses pulma-aastapäevaga, kuid sobilik on ka igasugune muu aeg. See on aeg oma elu – sealhulgas ka abielu – Jumala hoolde usaldada ning Temalt õnnistust ja kaitset paluda.

Soovist oma abielu laulatada tuleks aegsasti teada anda. Kui üks pooltest või ka mõlemad pooled on ristimata ja/või konfirmeerimata (leeriõnnistuseta), on õige aeg kirikuõpetajaga nõu pidada 3-6 kuud enne pulmi.