Leer

Konfirmatsiooni läbi saab ristitud koguduseliikmest täisõiguslik koguduse liige. See annab talle õiguse osaleda armulaual, laulatada oma abielu, ristida oma lapsi, olla lapsele ristivanemaks ning osaleda koguduse juhtorganite valimistel (valida ja olla valitud koguduse nõukogu ja juhatuse liikmeks).
Täisõigusliku koguduseliikme aukohuseks on toetada kogudust iga-aastase liikmeannetusega (soovitavalt 1% aastatulust), osaleda vastavalt võimalustele koguduse elus ja töös ning kasvada usus, armastuses ning Jumala ja kaasinimeste teenimises.