Liikmeinfo

Koguduse liikmeks saab inimene ristimise kaudu.

Koguduse täieõiguslikuks liikmeks saab inimene peale leeruõnnistamist ja esmast armulauda. Sellega saab inimene koguduse liikme õigused ja ka kohustused.

Koguduse liikmeks võib saada ka ületulekuga teisest kogudusest, näiteks elukoha vahetamise korral. Selleks tuleb pöörduda koguduse vaimluliku poole. Vaimulik teeb  eelmise koguduse vaimulikule kirjaliku kirikutähe nõude.

Selle alusel kinnitatakse  inimese andmed  ja täisõiguslikuks kiriku liikmeks olek.

Koguduse liikme õigused ja kohustused on:

  • käia jumalateenistustel
  • palvetada ja lugeda Piiblit
  • käia armulaual
  • tasuda iga-aastast koguduse liikmemaksu, mille suurus on soovitatavalt 1% sissetulekust
  • võtta osa koguduse juhtorganite valimisest ning olla ise valitud
  • olla laulatatud
  • ristida oma lapsi
  • saata lapsi leeri
  • saada kristlikult maetud
  • olla aktiivne koguduse liige