Koguduse juhtimine

Koguduse juhtorganiks on nõukogu ja tegevust juhib juhatus.

Kogudus kinnitab, et juhindub oma töös EELK põhikirjast ja  järgib oma tegevuses vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid.

Nõukogu liikmed (valitud 2017)

Edda Eek; Maie Govard; Mare Jakonen; Liina Piirisalu; Tiiu Toom;  Silvia Remmel;  Silvi Kusma; Uno Toom; Irma Borissova.
Asendusliikmed: Kalev Suik.

Koguduse juhatus 

Maie Govard
Edda Eek
Liina Piirisalu
Ralf Alasoo

Revident – Mare Jakonen

EELK kiriku põhikiri 

Koguduse majandusaasta aruanded.