Koguduse juhtimine

Koguduse juhtorganiks on nõukogu ja tegevust juhib juhatus.

Kogudus kinnitab, et juhindub oma töös EELK põhikirjast ja  järgib oma tegevuses vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid.

Nõukogu liikmed:

Edda Eek, Maie Govard, Liina Piirisalu, Tiiu Toom, Uno Toom, Mare Jakonen; Aime Zahharov.
Asendusliikmed:  Raivo Zahharov ja Maret Emajõe.

Koguduse juhatus:

Maie Govard, Liina Piirisalu, Aime Zahharov, Uno Toom.

Revident – Mare Jakonen

EELK kiriku põhikiri 

Koguduse majandusaasta aruanded.