Töö lastega

Kaks korda kuus toimub pühapäevakool, algusega kell 13.00.

Pühapäevakooli eesmärk on kujundada laste väärtushinnanguid ja õpetada neid elus hakkama saama tuginedes kristlikele põhitõdedele, tutvustatakse kirikupühi ja traditsioone ning meisterdatakse.

Pühapäevakooli viib läbi Kaja Alasoo.

Pildid pühapäevakooli tegemistest:

Pühapäevkool